ArcMap-extensie voor kernongevallenbestrijding

Het RIVM voert het inhoudelijk en operationeel beheer van het Informatie- en Documentatie Centrum voor de Kernongevallenbestrijding (IDC). Bij nucleaire calamiteiten vervult dit centrum een technische functie in de kernongevallenbestrijding. Hiertoe heeft het RIVM verschillende faciliteiten tot haar beschikking, waaronder een meetnet, enkele meetwagens, een laboratorium en diverse modellen voor het berekenen van de verspreiding van radioactieve stoffen en de opgelopen of verwachte dosis voor bevolkingsgroepen.

 

De informatievoorziening betreffende de interne en externe presentaties van metingen en modelberekeningen en de publicatie van rapportages naar de diverse betrokken organisaties en ministeries diende vernieuwd en verbeterd te worden. Hiertoe zijn een aantal bestaande onderdelen van de informatievoorziening aangepast en nieuwe onderdelen ontwikkeld.

 

Kerncentrale

 

De oorspronkelijke applicatie was een ArcView3-extensie, geprogrammeerd in Avenue. ARIS heeft de applicatie herschreven naar ArcGIS en uitgebreid met nieuwe modules. Voor het programmeren is gebruik gemaakt van Delphi en ArcObjects.

 

idc

 

Met behulp van de ontwikkelde ArcMap-extensie kunnen gebruikers verschillende scenario's en varianten definiëren, al dan niet gebaseerd op een actuele situatie. Hierbij kunnen o.a. het betrokken object (bijv. kerncentrale) en de aard van de lozing ingesteld worden. Op basis van actuele meteorologische gegevens wordt de verspreiding van verschillende nucliden in de vorm van contour-kaarten berekend. Vervolgens kan de opgelopen (diagnose) of de verwachte dosis (prognose) voor bevolkings-groepen bepaald worden.

De applicatie is als maatwerk ontwikkeld in opdracht van het RIVM.