Meta Informatie Systeem: WBMIT

Met WBMIT is het mogelijk om, -op projectbasis- meta informatie betreffende (geografische) bestanden op te slaan, te wijzigen en te bekijken.

 

Per project kunnen bestanden worden toegevoegd, bestanden met identieke meta informatie kunnen als groep worden toegevoegd. Per bestand(sgroep) kunnen één of meer features worden opgegeven (punten, lijnen, etc.).

Per feature kunnen vervolgens een aantal kolommen worden toegevoegd. Van verschillende formaten, o.a. ArcInfo coverages en Info tabellen, Shapefiles, en dBase tabellen is het mogelijk automatisch de kolom namen in te lezen.

WBMIT biedt de mogelijkheid om bestanden te zoeken op bestandsnaam, locatie of omschrijving van het bestand. Meta informatie van alle bestanden of een selectie van bestanden kan middels een rapport template worden afgedrukt.

 

Gebruikersinterface van WBMIT

 

De gebruikersinterface van WBMIT is ontwikkeld in Delphi en QuickReport en draait onder Windows 95 en NT.

De applicatie is ontwikkeld in opdracht van ingenieursbureau Witteveen+Bos.