Geautomatiseerde bulkinvoer op webapplicaties

Het invoeren of wijzigen van gegevens via een webapplicatie kan soms een tijdrovende zaak zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er veel gegevens bijgewerkt moeten worden.

ARIS kan het invoeren zo automatiseren dat de gegevens vanuit een spreadsheet direct in de schermen van de webapplicatie ingevoerd worden. Hierdoor ontstaat een volledig gecontroleerd proces dat tot een drastische vermindering van benodigde arbeidsuren leidt.

Deze dienst is in het verleden geleverd aan het RIVM, het IPO, het ministerie van VROM, gemeenten, provincies en omgevingsdiensten op de risicokaart via het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en/of het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR). Ondertussen biedt de beheerorganisatie van de risicokaart zelf een bulkinvoermogelijkheid aan en wordt dit niet meer via ARIS uitgevoerd.

 

Invoer vanuit spreadsheet in ISOR

 

Doordat de geautomatiseerde procedure gebruik maakt van de webapplicatie worden ook alle controles die op de website actief zijn bij de invoer gebruikt en gedetecteerd. De resultaten incl. de foutsituaties worden ook weer in de vorm van een spreadsheet teruggeleverd aan de klant. Na verbetering van de fouten kan daarna eenvoudig de geweigerde invoer nogmaals aangeboden worden.

Op verzoek kunnen geautomatiseerde handelingen op webapplicaties aangeboden worden. Daarvoor kunt u contact opnemen met ARIS.