MiRO webmapping applicatie voor Milieudienst

De MiRO webmapping applicatie voor DCMR Milieudienst Rijnmond is door ARIS voorzien van een modern jasje. Dit Milieu Informatie Syteem, dat enkele jaren geleden gemaakt is op basis van Open Source software, is omgezet naar OpenLayers. De GIS applicatie is voor intern gebruik en speciaal ontwikkeld voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs bij ruimtelijke plannen. Het ondersteunt het maken van een inschatting van wat er speelt op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening op een bepaalde locatie, of in een bepaald gebied.

Al dertig jaar is de DCMR Milieudienst Rijnmond dé milieudienst in het Rijnmondgebied. Een belangrijke taak van de DCMR is het afgeven van milieu-vergunningen en het controleren of bedrijven zich aan de regels houden.

Ook binnen DCMR vinden er veranderingen plaats. Binnen de groep van GIS-gebruikers blijkt dat er naast het alleen maar bekijken van geodata steeds meer behoefte is aan het editten van geodata en het uitvoeren van GIS analyses. Ook is er steeds meer behoefte aan het kunnen serveren van geodata via webservices naar externe gebruikers en wordt de opslag en het gebruik van meta-informatie van geodata steeds belangrijker.

 

MiRO webmapping applicatie voor milieudienst

 

De applicatie ondersteunt het maken van een inschatting van wat er speelt op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied. Via een catalogus kan een overzicht verkregen worden in alle beschikbare geografische data en kunnen kaartlagen aan de kaart worden toegevoegd. Een aantal van deze kaartlagen zitten in Oracle Locator.

Voor deze toepassing is gebruik gemaakt van de Open Source software UMN MapServer, PHP, OpenLayers, MapFish en ExtJS.