Webstresstesten van een Onderwijs Informatiesysteem

Het uitvoeren van webstress- of loadtests met behulp van Apache JMeter op bijvoorbeeld een Onderwijs Informatiesysteem.

 

Het door PSB ontwikkelde Onderwijs Informatiessyteem voor het hoger onderwijs (OSIRIS) bestaat uit een aantal modules en één daarvan is OSIRIS Online (OSIRIS Student). Via internet kunnen studenten toegang krijgen tot OSIRIS voor o.a.:

  • Het samenstellen en raadplegen van het studierooster;
  • Het opvragen van hun dossieroverzicht;
  • Het inschrijven voor cursussen en toetsen;
  • Het herinschrijven voor het nieuwe collegejaar.

Bij een nieuwe versie van OSIRIS willen PSB en haar klanten inzicht krijgen in verschillen in performance van de diverse onderdelen van de applicatie. Het meten van performanceverschillen wordt door ARIS uitgevoerd. Het verklaren van de verschillen (bijv. functionele uitbreidingen) en het eventueel verbeteren van de performance (bijv. database tuning) wordt door PSB zelf verzorgd.

 

Osiris webstresstest met JMeter

 

Bij een stresstest of loadtest op een webapplicatie wordt een handeling op de website uitgevoerd voor een bepaald aantal virtuele gebruikers. Een handeling kan zijn het opvragen van informatie, maar ook het invullen van formulieren. Het opnemen en afspelen van een dergelijke handeling vindt plaats met behulp van het OpenSource testtool Apache JMeter. Voor het genereren van stress of load, wordt een dergelijke handeling door Apache JMeter tegelijkertijd uitgevoerd voor meerdere gebruikers en worden de responsetijden gelogd. In geval van OSIRIS worden de volgende zaken uitgevoerd:

  • Verschillende hoeveelheden gelijktijdige gebruikers (concurrent users);
  • Verschillende testpaden om de meeste functies van de applicatie door te kunnen meten;
  • Gebruikers, curssuscodes etc. zijn geparameteriseerd, zodat de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst kan worden;
  • Vanuit de ruwe logfiles van Apache JMeter worden diverse overzichten gegenereerd;
  • Overzichten van twee op elkaar volgende versies worden verwerkt in een verschillenrapportage.

De ondersteuning is geleverd in opdracht van PSB (thans CACI).

In opdracht van Hogeschool Rotterdam is meermalen een stresstest en performancetest uitgevoerd op OSIRIS Online. De focus lag hier op het opvangen van grote aantallen inschrijvers bij het openstellen van de inschrijfperiode voor cursussen.

Voor de Hogeschool Rotterdam is ook nog een performancetest uitgevoerd op een rapportagesysteem gebaseerd op MSSQL Report Manager.

Naast stresstests worden door ARIS ook geautomatiseerde regressietests uitgevoerd.