Gestructureerd grafieken maken: ChartView

Het concept dat ten grondslag ligt aan GeoView voor het produceren van kaarten is toegepast voor een applicatie waarmee grafieken kunnen worden gemaakt. De scheiding tussen layout, data en inhoud maakt ChartView met name geschikt voor series grafieken die dezelfde "look" hebben.

 

Op basis van een Excel-sheet met de data, een layoutfile die onder meer de te gebruiken lettertypen beschrijft en een grafiekfile waarin zaken als titel staan aangegeven kan met CharView een lijn-, vlak-, staaf- of taartgrafiek worden geproduceerd.

 

ChartView

 

Naast uitvoer naar beeldscherm en printer zijn exportfuncties naar diverse vectorformaten zoals Adobe Illustrator, PDF en Encapsulated Postscript (EPS) opgenomen. Voor het gebruik van de grafieken in webpagina's zijn de exportmogelijkheden naar JPEG, GIF en PNG aanwezig.

 

ChartView wordt onder meer gebruikt bij de productie van diverse publicaties op het gebied van natuur en milieu, zoals de Balans van de Leefomgeving. Dit is een veelomvattende studie waarin de balans wordt opgemaakt van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van onder meer verstedelijking, bereikbaarheid, milieu, klimaat en biodiversiteit. Deze publicatie wordt uitgegeven door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

ChartView is ontwikkeld in VB.NET en gedeeltelijk in C#, en leest data uit Excel-bestanden (.xls en .xlsx). Het uitlezen van die bestanden gaat buiten Excel om, waardoor ChartView ook op een PC zonder Excel gebruikt kan worden. De huidige versie voor Windows XP en hoger is inmiddels geschikt gemaakt voor Windows 7 en Windows Server 2008, zowel 32-bit als 64-bit.

 

ChartView is gemaakt in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).