CD Bebouwd Gebied

De 'Nota Ruimte; Ruimte voor ontwikkeling' streeft optimaal gebruik van de stedelijke ruimte na. Daarbij wordt gewerkt met het begrip 'Bebouwd Gebied'. In opdracht van het ministerie van VROM is door ARIS een applicatie gemaakt om aan gemeentes en provincies inzichtelijk te maken wat hiermee wordt bedoeld.

 

De CD bevat een applicatie met eenvoudige GIS-functionaliteit waarmee de begrenzing kan worden bekenen tegen een achtergrond van topografische kaarten op verschillende schaalniveaus. Daarnaast kan de begrenzing worden geëxporteerd ten behoeve van verdere beleidsvorming.

 

Bebouwd Gebied

Technische informatie: De applicatie kan direct van CD worden gedraaid, zonder dat hiervoor andere software hoeft te worden geïnstalleerd. Alle courante versies van Windows (98, ME, NT, 2000 en XP) worden ondersteund.