Hoogtegegevens via internet: NAPinfo

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) wordt in Nederland gebruikt als referentie voor de weergave van hoogtegegevens. Peilmerken zijn punten waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het NAP. Deze punten worden gebruikt als uitgangspunt om waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen. In de NAP-publicatie worden actuele hoogtegegevens beschikbaar gesteld aan het publiek. De NAP-publicatie is nu ook via de internetGIS applicatie NAPinfo te raadplegen.

 

NAPinfo heeft als doel om de peilmerkgegevens van het NAP te bekijken, te bevragen en eventueel uit te printen.

 


De GIS-functies in deze applicatie zijn ontwikkeld op basis van Chameleon, een OpenSource product dat gebaseerd is op OpenGIS standaarden. Selectie van peilmerken kan door het intypen van een coördinatenpaar en een straal, of door het opgeven van een peilmerknummer. De geselecteerde peilmerken worden in de kaart in een afwijkende kleur getoond. Het tonen van informatie over een peilmerk kan door een enkel peilmerk in de kaart aan te wijzen, of via een knop die informatie in tabelvorm toont voor alle geselecteerde peilmerken. De getoonde informatie kan opgeslagen worden in CSV-formaat. Ook kunnen foto's en historische gegevens bekeken worden.

Naast deze specifieke GIS-functies is een aantal standaard functies toegevoegd zoals in- en uitzoomen, schuiven over de kaart, zoom naar de beginextent, afstand meten, een overzichtskaart, een helpfile en de mogelijkheid om de gemaakte kaart af te drukken.

 

 


Voor deze OpenGIS toepassing is gebruik gemaakt van UMN MapServer, PHP, MapScript, Chameleon, HTML, JavaScript en MySQL. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden onder Windows 2000 en Apache webserver.

De Internet applicatie NAPinfo is gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (AGI), en is alleen on-line beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.