Mondiale biodiversiteit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelt en beheert het model GLOBIO (Global Biodiversity model). Met het model kan de invloed van o.a. landgebruik en infrastructuur op de mondiale biodiversiteit worden berekend. Het model bestaat uit ruimtelijke analyses en database-bewerkingen, waarvoor ARIS een gebruiksvriendelijke schil heeft gebouwd.

 

Gebruiksvriendelijke schil

De ontwikkeling en aansturing van de verschillende onderdelen van het model vindt plaats in ArisFlow. In ArisFlow worden acties en gebruikte data in een stroomschema weergegeven en kunnen acties worden uitgevoerd. Voor eindgebruikers is nu een gebruiksvriendelijke schil gemaakt waarmee op overzichtlijke wijze de in te stellen parameters aangepast kunnen worden. Hierdoor wordt het GLOBIO model makkelijker toegankelijk voor een grote gebruikersgroep, zowel binnen als buiten het PBL.

 

biodiversiteit

 

Een gebruiker kan op eenvoudige wijze de brondata en instellingen wijzigen. Het model of delen daarvan kunnen vervolgens worden gedraaid. Voor het uitvoeren van het model wordt lokaal ArcInfo en MS Access aangestuurd.

 

Beheerder

Het is mogelijk om het model te blijven ontwikkelen in ArisFlow en eenvoudig nieuwe versies van het model beschikbaar te stellen aan gebruikers van de schil.

Het model zal via de website https://www.globio.info/ worden verspreid onder gebruikers.

 

GLOBIO is ontwikkeld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).