Projectendatabase

In de Projectendatabase worden gegevens met betrekking tot ruimtelijke rijksprojecten opgeslagen. De Projectendatabase wordt beheerd met behulp van een Add-In tool in ArcGIS.

 

De afdeling Geo-Informatie en Ruimtelijk Ontwerp (Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, DG Ruimte en Water) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt en beheert geografische data en kaarten van ruimtelijke rijksprojecten. Voor een efficiënt beheer van de data en kaarten is door ARIS een Projectendatabase opgezet waarin de geografische, de cartografische en beleidsorganisatorische informatie met betrekking tot de projecten kan worden opgeslagen. Met een Add-in tool in ArcGIS wordt de data in deze database beheerd en ontsloten. Alle projecten in de database worden met alle samenhangende informatie overzichtelijk getoond in een projectenboom.

 

Projectendatabase

 

De Projectendatabase is opgezet in een filegeodatabase zodat geen externe database nodig is. Met behulp van een wizard kunnen nieuwe projectgegevens handig worden toegevoegd aan de Projectendatabase.

De Projectendatabase en Add-In tool zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.