MIRR Edit-module voor Milieudienst

In het Milieu Informatiesysteem Regio Rijnmond worden milieugegevens beheerd en opgeslagen. Met de MIRR Edit-module voor DCMR Milieudienst Rijnmond kunnen contouren uit dit Milieu Informatiesysteem worden getoond, toegevoegd en gewijzigd.

 

Administratieve gegevens

Al dertig jaar is de DCMR Milieudienst Rijnmond dé milieudienst in het Rijnmondgebied. Een belangrijke taak van de DCMR is het afgeven van milieu-vergunningen en het controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Bij deze handhaving wordt al enige jaren het Milieu Informatiesysteem Regio Rijnmond (MIRR) gebruikt. Voor het bevragen en aanpassen van de administratieve gegevens wordt gebruik gemaakt van een Oracle intranet applicatie.

 

Geografische informatie

Voor het tonen en aanpassen van de geografische gegevens is de MIRR Edit-module gemaakt. Deze module wordt vanuit de Oracle applicatie opgestart en toont een webpagina om milieu contouren te bekijken of aan te passen. Contouren kunnen als vlak of als cirkel ingevoerd worden. Ook kunnen contouren geïmporteerd worden uit shapefiles.

 

MIRR Edit-module voor milieudienst

 

Kaartlagen

Binnen de MIRR Edit-module wordt gebruik gemaakt van verschillende typen kaartlagen als basis voor de kaart. Voor achtergrondlagen worden Image Cache lagen gebruikt: deze bieden een hoge performance. Het genereren van de Image Cache lagen gebeurt via een door ARIS ontwikkelde tool. Met deze tool kan vanuit ArcGIS een Image Cache gemaakt worden. Aanvullend kunnen thematische kaartlagen toegevoegd worden om de kaart van extra informatie te voorzien. Deze thematische kaartlagen zullen in de regel WMS lagen zijn.

 

Voor deze toepassing is gebruik gemaakt van de Open Source software UMN MapServer en OpenLayers.