Planologisch ontwerp

Door het nationale kennisplatform voor infra-structuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) wordt voor de Grond-, Weg- en Waterbouw een digitale objectenverzameling ontwikkeld. In deze GWW Objectenbibliotheek worden objecten zoals bruggen, wegen, beplanting en gebouwen eenduidig gedefinieerd. De GWW Objectenbibliotheek moet de basis gaan vormen voor (digitale) informatie-uitwisseling in het bouwproces.

 

GWW-objectenbibliotheek

 

De GWW Objectenbibliotheek bestaat uit meerdere subsets (delen) waaronder de subset ‘Riolering’, ‘Groen’, ‘Kunstwerk’ en ‘Weg’. Naast de definities van objecten zijn in de objectenbibliotheek ook foto’s en kostenkentallen opgenomen.

ARIS heeft in opdracht van het CROW en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) demonstratiesoftware voor de subset ‘Groen’ ontwikkeld. Doel van deze demonstratiesoftware is om potentiële gebruikers door middel van praktische toepassingen de meerwaarde van de GWW Objectenbibliotheek te laten zien.

Met de tool die ARIS heeft ontwikkeld kunnen in ArcMap planologische ontwerpen worden gemaakt. Van het ontwerp wordt direct een kostenraming gemaakt volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK).

 

Duiker

 

De tool bevat eenvoudige tekengereedschappen voor het tekenen van punten, lijnen en vlakken. Elk getekend object kan worden geclassificeerd op basis van de GWW objectenbibliotheek.

Op basis van de kostenkentallen die aan de objecten zijn toegekend en de oppervlakte, lengte of aantallen van de objecten kunnen meteen de kosten van een ontwerp worden doorgerekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een SSK-kostenmodule gemaakt door BeeGroup.

De tool is geprogrammeerd in Visual Basic en ArcObjects. Voor het ophalen van de objectdefinities uit de GWW Objecten-bibliotheek wordt gebruik gemaakt van een SOAP-service.