GIS-projecten

Conversie AML naar Python

Met ArcGIS 10.1 is een einde gekomen aan de beschikbaarheid van ArcInfo Workstation bij een ArcGIS installatie. Bestaande AML's kunnen dan dus niet meer gebruikt worden. Het kan de moeite lonen om AML-scripts om te zetten naar Python-scripts zodat bestaande processen ook in de nieuwe ArcGIS omgeving uitgevoerd kunnen worden.

Begrenzing Bebouwd Gebied

Model voor het bepalen van de begrenzing van het bebouwd gebied op basis van het bodemgebruik en de verharding met Modelbuilder en Python in ArcGIS 9.3.1.

Functiekaart Oppervlaktewater Nederland - RIVM

Het toekennen van functies aan, in dit geval oppervlaktewater, wordt door elke provincie op een eigen manier uitgevoerd. Het uitvoeren van analyses voor geheel Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt. Bij het RIVM - Laboratorium voor Water- en Drinkwateronderzoek (LWD) ontstond hierdoor behoefte aan een Landsdekkend Uniforme Functiekaart Oppervlaktewater Nederland.