GIS-applicaties

Afval langs wegen in Overijssel

Regelmatig wordt afval onbeheerd achtergelaten langs wegen en in natuurterreinen. Om dit probleem in beeld te brengen is het project Afval langs wegen opgestart.

OPS-Pro - modelschil voor OPS

Rond het model OPS is een gebruikersschil gemaakt. OPS is een model voor het berekenen van de depositie (op receptoren) van verschillende stoffen (NOx, SOx NH3, etc.) op basis van emissiebronnen.

Gridconversie broeikasgassen

Voor het berekenen van mondiale concentraties broeikasgassen wordt gebruik gemaakt van twee modellen. Het model Image berekent mondiale concentraties van verschillende broeikasgassen in een 720x360 grid en genereert invoer voor ECBilt. Het model ECBilt berekent modiale temperaturen voor elke maand in een 64x32 grid.

Macrofytenmodel IJsselmeergebied

Het Macrofytenmodel (Macromij) maakt prognoses van ontwikkelingen met betrekking tot de waterplanten in het IJsselmeergebied. Het model beschrijft de effecten van diepte, expositie, bodem en lichtklimaat op de ontwikkeling van verschillende vegetatietypen.