Advies en ondersteuning

Geautomatiseerde bulkinvoer op webapplicaties

Het invoeren of wijzigen van gegevens via een webapplicatie kan soms een tijdrovende zaak zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er veel gegevens bijgewerkt moeten worden.

ARIS kan het invoeren zo automatiseren dat de gegevens vanuit een spreadsheet direct in de schermen van de webapplicatie ingevoerd worden. Hierdoor ontstaat een volledig gecontroleerd proces dat tot een drastische vermindering van benodigde arbeidsuren leidt.

Kaderrichtlijn Water

Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies zoals de studie in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) / Water Frame Work Directive (WFD) voor het stroomgebied van de Rijn.

Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een centrale database met gegevens over gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze database wordt door het RIVM beheerd en ontsloten d.m.v. een internet en webmapping applicatie. Het invoeren van zowel administratieve als geografische gegevens vindt plaats via het internet.